ทพญ.น้อมจิต-วิทยพูม

ทพญ.น้อมจิต วิทยพูม (หมอนุช) : DDS, MSc

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • ปริญญาโท ทันตกรรมเพื่อความสวยงามและรากเทียม หลักสูตรนานาชาติ(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • ประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรทันตกรรมรากเทียมจาก UCLA และ Harvard สหรัฐอเมริกา
ทพ.-ชาติชาย-ทวีรัตนพานิช

ทพ.ชาติชาย ทวีรัตนพานิช : General Dentist

 • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
 • ประกาศนียบัตร ทันตแพทย์ประจำบ้าน เฉพาะทางสาขาทันตกรรมทั่วไป
  สถาบันทันตกรรม
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านทันตกรรมทั่วไป ทันตแพทยสภา
Dr. Kraichawin Korsangagotchalux

ทพ.ไกรชวินท์ กอสง่ากชลักษมิ์: Orthodontist

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต,มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทันตแพทยเฉพาะทางจัดฟัน
Dr. Sujidtra Chaiyafang

ทพญ.สุจิตรา ไชยสังค์: General dentist

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ทบ.วทม. ทันตกรรมจัดฟัน
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทันตแพทยเฉพาะทางจัดฟัน สาขาทันตกรรมจัดฟัน ม.ขอนแก่น
ทพ.-ยศภัทร-รัฐิรมย์

ทพ.ยศภัทร รัฐิรมย์: จัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2007 Central Pattaya Dental Center. All rights reserved.

Click Me
Thanks!

E-mail: contact@centralpattayadental.com
Phone: (66) 3-819-5654
Facebook: FB FanPage
Line ID : @dentcentralpattaya