อุดฟัน

white-filling-อุดฟันสีเหมือนฟัน

การรักษาด้วยการอุดฟัน เป็นการชดเชยเนื้อฟันที่เสียหาย หรือเนื้อฟันถูกทำลายเนื่องจากฟันผุ ฟันแตก และเพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อฟันถูกทำลายไปมากกว่าเดิม วัสดุอุดฟันมีด้วยกันหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีข้อบ่งชี้ในการเลือกที่จะนำมาบูรณะที่แตกต่าง

ฟอกสีฟัน

teeth-whitening-ฟอกสีฟัน

ปกติคนเราจะมีสีฟันที่เหลืองเข้มขึ้น ตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นตามการใช้งาน ซึ่งปัจจัยที่มีผลทำให้ฟันมีสีเหลืองเข้มขึ้น เช่น อาหาร เครื่องดื่ม หรือจากการสูบบุหรี่ และกระบวนการแก่ตัวตามอายุ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้มีผลต่อความสวยงาม

ศัลยกรรมเหงือก

gum-contouring-ศัลยกรรมเหงือก

การศัลยกรรมเหงือก เพื่อเพิ่มความยาวของฟัน เป็นทันตกรรมเพื่อการเสริมความงามให้กับฟัน และสร้างความมั่นใจในรอยยิ้ม ให้รักษาให้กับผู้ที่มีปัญหาเหงือกเยอะเกินไป (Gummy Smile) จนเวลายิ้มจะมองเห็นเหงือกมากทำให้ฟันดูสั้นๆ

รากฟันเทียม

dental-implant-รากฟันเทียม

ทดแทนฟันที่ขาดหายไป ด้วยการทำรากฟันเทียม โดยวัสดุที่นำมาทำรากฟันเทียม จะเป็นวัสดุที่มีความเข้ากันได้ดีกับเนื้อเยื่อ และกระดูกของเราได้เป็นอย่างดี และในปัจจุบัน การทำรากฟันเทียมก็ถือว่าเป็นวิธีการทดแทนฟันธรรมชาติที่หายไปที่ดีที่สุด

เคลือบฟันเทียม

dental-veneer-เคลือบฟันเทียม

เคลือบฟันเทียม เป็นการรักษาทางทันตกรรมเพื่อความงามที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีความสวยงาม ดูเป็นธรรมชาติมาก การเคลือบผิวฟัน ด้วยการนำวัสดุแผ่นบาง ๆ อาจจะเป็นเซรามิค หรือเรซิน ที่มีรูปลักษณ์เหมือนฟัน มาติดที่ผิวฟัน

อุดฟันด้วยเซรามิก

porcelain-inlay-onlay-อุดฟันด้วยเซรามิก

การอุดฟัน เป็นการชดเชยเนื้อฟันที่เสียหาย หรือเนื้อฟันถูกทำลายเนื่องจากฟันผุ ฟันแตก และเพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อฟันถูกทำลายไปมากกว่าเดิม วัสดุอุดฟันมีด้วยกันหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีข้อบ่งชี้ในการเลือกที่จะนำมาบูรณะที่แตกต่างกัน

ครอบฟัน

dental-crown-ครอบฟัน

ครอบฟันเป็นการรักษาเพื่อป้องกันการสูญเสียเนื้อฟัน ซึ่งอาจมีสาเหตุจากฟันผุ ฟันแตก จนไม่สามารถทำการรักษาด้วยวิธีการอุดฟันได้ นอกจากนี้ยังช่วยเสริมโครงสร้างของฟันโดยเพิ่มความแข็งแรงและทดแทนรูปร่างของฟันให้สมบูรณ์

ทำฟันปลอม

denture-ฟันปลอมถอดได้

ทำฟันปลอมเป็นการชดเชยฟันที่หายไป เพื่อให้สามารถใช้งานแทนฟันธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เคี้ยวอาหาร การพูด และช่วยในเรื่องความสวยงาม ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการทำฟันปลอม

สะพานฟัน

dental-bridge-สะพานฟัน

สะพานฟัน เป็นการทำฟันปลอมแบบติดแน่นที่ใช้ทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปได้ ด้วยวิธีการกรอฟันด้านข้างของฟันที่หายไปทั้งสองด้าน เพื่อใช้เป็นฟันหลักในการยึดติดสะพานฟัน ซึ่งเป็นการทดแทนฟันที่สูญเสียไปได้อย่างถาวร สวยงาม

จัดฟัน/ดัดฟัน

orthodontic-จัดฟัน-1

ก่อนที่จะจัดฟัน สิ่งที่สำคัญที่ผู้จัดฟันจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนที่จะทำการจัดฟันนั้น มีข้อกำหนดอยู่หลากหลายอย่าง เพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนที่จะใส่เครื่องมือจัดฟัน โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมทางด้านสุขภาพ และโรคประจำตัว ซึ่งผู้จัดฟันจะ..

© 2007 Central Pattaya Dental Center. All rights reserved.

Click Me
Thanks!

E-mail: contact@centralpattayadental.com
Phone: (66) 3-819-5654
Facebook: FB FanPage
Line ID : @dentcentralpattaya