โปรโมชั่นจัดฟัน โปรโมชั่นทำฟัน

โปรโมชั่นจัดฟัน โปรโมชั่นทำฟัน

(ราคาโปรโมชั่น อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับทางสาขาอีกครั้ง)

โปรโมชั่นจัดฟัน 799
(คลิกดูรายละเอียด)

โปรโมชั่นทำฟันประกันสังคม
(คลิกดูรายละเอียด)

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพฟัน Pack A
(คลิกดูรายละเอียด)

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพฟัน Pack B
(คลิกดูรายละเอียด)

โปรโมชั่นฟอกสีฟันด้วย Zoom
(คลิกดูรายละเอียด)

โปรโมชั่นวีเนียร์ Composite
(คลิกดูรายละเอียด)

โปรโมชั่นวีเนียร์ Composite
(คลิกดูรายละเอียด)

© 2007 Central Pattaya Dental Center. All rights reserved.

Click Me
Thanks!

E-mail: contact@centralpattayadental.com
Phone: (66) 3-819-5654
Facebook: FB FanPage
Line ID : @dentcentralpattaya